Projekat “Zdravlje je sve – Alkoholu reci NE”

Projekat pod nazivom “Zdravlje je sve – Alkoholu reci NE” podržan je od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore. Nosilac projekta je NVO “Đakomo Adriatic”.

Projekat podrazumijeva aktivnosti koje se sprovode kao prevencija upotrebe alkohola kroz podizanje odgovornosti prema sebi i drugom. Osnovna poruka projekta jeste „Ne volan pod dejstvom alkohola“. Nesporno je da je alkohol prva zavisnost sa kojom se mladi susreću i njihov prvi izazov. Trend konzumacije alkohola kod mladih je stalno u porastu što traži pažnju cjelokupne društvene zajednice kao i prevenciju upotrebe alkohola. Posebna opasnost se ogleda u saobraćaju gdje
alkoholisani učesnici u saobraćaju ugrožavaju ostale učesnike i prouzrokuju smrt nedužnim učesnicima. Takođe, prestavljaju problem lica koja uz alkohol koriste i opojne droge pa je taj problem duplo opasniji i teze rješiv. Osnovne aktivnosti koje želimo sprovesti u sklopu projekta jesu:

  • Uspostavljanje saradnje sa nadležnim institucijama – Ministarstvo zdravlja, Uprava Policije, Ministarsvo kapitalnih investicija,
  • Nesporno je da je javnim konkursom predviđena edukacija kao potreba ciljne grupe i okruženja u kom se nalazi ciljna grupa. Radi veće vidljivosti i transparentnosti projekta planirana je i distribucija promotivnog materijala kako za ciljnu grupu, građane, tako i za roditelje, vlasnike ugostiteljskih objekata i vlasnike prehrambenih trgovina. Takođe je planirana i distribucija brošure medijima o zabrani reklamiranja alkohola i proizvoda koji sadrže značajan procenat alkohola.
  • Projektom je predviđena i kapanja radi prevencije upotrebe alkohola i borbe protiv zavisnosti prvenstveno kod mladih a i ostalih rizičnih grupa sklonih konzumaciji alkohola. Planirane su tri kampanje koje će se realizovati putem bilborda i putem medija kao instrumentom za pokrivanje što veće ciljne grupe.
  • Organizovanje okruglog stola za vlasnike ugostiteljskih objekata koji će imati priliku da kroz program edukacije učestvuju u prevenciji alkohola kod maloljetnika.